Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Obchodné podmienky internetového obchodu brabantia-shop.sk sa riadi platnou legislatívou a obchodnými zvyklosťami. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).
objednávka tovaru

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu brabantia-shop.sk sú považované za záväzné. Zaslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
2. Pri vypĺňaní všetkých potrebných údajov nového zákazníka je nutné uviesť správnu e-mailovú adresu, na ktorú bude následne zaslaná kópia objednávky, ako potvrdenie o zapísanie do objednávkového systému a stave jej vybavovania.
K OBJEDNANIE NIE JE POTREBNÁ REGISTRÁCIA!
3. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Tá vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim
4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pri zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Storno objednávky

1. Objednávku možno stornovať telefonicky, prípadne e-mailom, ak tovar už nebol expedovaný.
2. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar prestane vyrábať alebo dodávať na slovenský trh, popr. sa výrazným spôsobom zmení jeho cena.
3. O stornovaní objednávky bude zákazník okamžite informovaný.
4. Ak už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, pohlavie a vek (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať.

Dodanie tovaru

1. Termín dodania
Tovar bude dodaný v čo najkratšej možnej dobe od prijatia objednávky (ak je tovar uvedený skladom 2-3dny ostatné podľa uvedenej dostupnosti). Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O dlhšej dodacej lehote je zákazník neodkladne informovaný.
2. Spôsob doručenia
Tovar je zákazníkovi doručený prostredníctvom prepravnej služby gls-logo na adresu uvedenú vo formulári objednávky. Ak nebude oznámená zásielka doručená, v termíne max. 5dnů kontaktujte nás. Osobný odber tovaru je možný na adrese: K Nouzovu 1, Praha 4.
Ďalej môžu zákazníci využívať uloženie zásielok cez index na vybrané pobočky.

3. Spôsob platby + cena
Platba prebieha v hotovosti, naproti vydanie tovaru a dokladu. Expedičný poplatok stanovený prepravnou službou GLS činí 5,- Euro a zahŕňa poštovné a balné.


Záruka a reklamácie

1. Na všetky ponúkaný tovar je poskytovaná štandardná záručná doba, ktorá činí 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak).
2. Prípadnú reklamáciu tovaru, zakúpeného na eshopu brabantia-shop.sk, môže zákazník uplatniť na našej adrese: K Nouzovu 1, Praha 4, alebo nás kontaktovať na telefónnych číslach uvedených v kontaktoch eshope. Reklamácia bude vybavená do 30 dní.
3. V prípade oprávnenej / preukázanej vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

U tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
V takom prípade je povinný:

1. Písomným spôsobený informovať predávajúceho
2. Zaslať nepoužitý, nepoškodený či inak znehodnotené tovar v pôvodnom obale (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a pod.) So všetkými predajnými dokladmi na adresu predávajúceho: Brabantia-shop, K Nouzovu 1, Praha 4, 143 00

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze zaslané prevodom na účet zákazníka a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.
Zodpovednosť za správnosť údajov

Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Brabantia-shop.sk upozorňuje, že informácie na webových stránkach môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť teda nemôže bezvýhradne garantovať správnosť ich obsahu a nenesie voči inej strane zodpovednosť za škody, spôsobené použitím informácií z internetového obchodu alebo odkazovaných webových stránok, ak tieto informácie neboli na prianie zákazníka následne písomne ​​potvrdené.
 

Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto eshopu s tým súhlasíte.


Brabantia-shop.sk
se sídlem Ohradní 1350, Praha 4, 140 00
identifikační číslo: 74257315
Registrován u Úřadu MČ Praha 8, ŽL 310004-104619,č.j. ŽO/4/12804/00/